Belgian Staffordshire Bull Terrier Branch vzw
     
Staffordshire Bull Terriers & French Bull Dogs "Cadbury Angels"

Photo Page

Contact Page

About Page

Favorite Links Page

Club

Photo2 Page(Funny Pictures)

Photo3 Page(French Bulldogs)

Photo4 Pages(showresults charlie)

Photo5 Page(Showresults-Katie)

Photo6 Page(earlier years)

 
BSBTB

Voor inlichtingen :
Bart Van den Broeck

Moorstraat 9

9850 Landegem

Tel: 0477/615010

email: bart.vdbroeck@pandora.be


email: tdhaeyer@pi.be

 

website  http://www.bsbtb.be

http://www.pixagogo.com/2948844240 BSBTB Clubshow 25/09/2005


Bestuursleden
Voor inlichtingen :Bart Van den Broeck Tel: 0477/615010

Moorstraat 9

9850 Landegem
email: bart.vdbroeck@pandora.be

email: tdhaeyer@scarlet.be

Bestuursleden

Voorzitter : D'haeyer Tania Tel.0497/425068 tdhaeyer@scarlet.be

Secretaris: Virgil Pijloo Tel 0031/6 21227485 g.pijloo@chello.nl
Redactie/Pupbemiddeling: Bart Van den Broeck Tel.0477/615010 bart.vdbroeck@pandora.be
Penningmeester-ledenadministratie: D'haeyer Gaetane Tel 0495/772010 gdhaeyer@tiscali.be
commissaris wandelingen : Tania Peerlinck Tel 0475/45.78.90 tdhaeyer@tiscali.be
Fokcommissaris : Gzom Samira 057/44.77.47 sephiroth@scarlet.be

Rekeningnummer
Belgie : 979-9754504-92 Argenta
Magazine verschijnt viermaandelijks


 
   
 

het lidgeld bedraagt 25 Euro Samenwonenden op hetzelfde adres en/of echtgenoten kunnen een gemeenschappelijk lidmaatschap bekomen ten bedrage van 32 euro